Kontakt

logo_vino3
VINO VITIS, d.o.o.
Zavrh 93
SI-2322 Voličina
+386 40 99 37 85 (Tomaž Rojs)
+386 40 30 93 57 (Jani Rojs)
info@vinovitis.si

Delovni čas:
Vinotoč in degustacijsko klet v tem času za vas z veseljem odpremo po predhodnem dogovoru. Kontaktirajte nas!

Matična številka: 2335115000
ID za DDV: 63684853

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, Srg številka 004-200702531.